ColorsNamed速查手册
CSS命名颜色快速参考备忘单

Named Colors

颜色 颜色名称 Hex RGB 十进制 RGB
aliceblue #f0f8ff 240 248 255
antiquewhite #faebd7 250 235 215
aqua #00ffff 0 255 255
aquamarine #7fffd4 127 255 212
azure #f0ffff 240 255 255
beige #f5f5dc 245 245 220
bisque #ffe4c4 255 228 196
black #000000 0 0 0
blanchedalmond #ffebcd 255 235 205
blue #0000ff 0 0 255
blueviolet #8a2be2 138 43 226
brown #a52a2a 165 42 42
burlywood #deb887 222 184 135
cadetblue #5f9ea0 95 158 160
chartreuse #7fff00 127 255 0
chocolate #d2691e 210 105 30
coral #ff7f50 255 127 80
cornflowerblue #6495ed 100 149 237
cornsilk #fff8dc 255 248 220
crimson #dc143c 220 20 60
cyan #00ffff 0 255 255
darkblue #00008b 0 0 139
darkcyan #008b8b 0 139 139
darkgoldenrod #b8860b 184 134 11
darkgray #a9a9a9 169 169 169
darkgreen #006400 0 100 0
darkgrey #a9a9a9 169 169 169
darkkhaki #bdb76b 189 183 107
darkmagenta #8b008b 139 0 139
darkolivegreen #556b2f 85 107 47
darkorange #ff8c00 255 140 0
darkorchid #9932cc 153 50 204
darkred #8b0000 139 0 0
darksalmon #e9967a 233 150 122
darkseagreen #8fbc8f 143 188 143
darkslateblue #483d8b 72 61 139
darkslategray #2f4f4f 47 79 79
darkslategrey #2f4f4f 47 79 79
darkturquoise #00ced1 0 206 209
darkviolet #9400d3 148 0 211
deeppink #ff1493 255 20 147
deepskyblue #00bfff 0 191 255
dimgray #696969 105 105 105
dimgrey #696969 105 105 105
dodgerblue #1e90ff 30 144 255
firebrick #b22222 178 34 34
floralwhite #fffaf0 255 250 240
forestgreen #228b22 34 139 34
fuchsia #ff00ff 255 0 255
gainsboro #dcdcdc 220 220 220
ghostwhite #f8f8ff 248 248 255
gold #ffd700 255 215 0
goldenrod #daa520 218 165 32
gray #808080 128 128 128
green #008000 0 128 0
greenyellow #adff2f 173 255 47
grey #808080 128 128 128
honeydew #f0fff0 240 255 240
hotpink #ff69b4 255 105 180
indianred #cd5c5c 205 92 92
indigo #4b0082 75 0 130
ivory #fffff0 255 255 240
khaki #f0e68c 240 230 140
lavender #e6e6fa 230 230 250
lavenderblush #fff0f5 255 240 245
lawngreen #7cfc00 124 252 0
lemonchiffon #fffacd 255 250 205
lightblue #add8e6 173 216 230
lightcoral #f08080 240 128 128
lightcyan #e0ffff 224 255 255
lightgoldenrodyellow #fafad2 250 250 210
lightgray #d3d3d3 211 211 211
lightgreen #90ee90 144 238 144
lightgrey #d3d3d3 211 211 211
lightpink #ffb6c1 255 182 193
lightsalmon #ffa07a 255 160 122
lightseagreen #20b2aa 32 178 170
lightskyblue #87cefa 135 206 250
lightslategray #778899 119 136 153
lightslategrey #778899 119 136 153
lightsteelblue #b0c4de 176 196 222
lightyellow #ffffe0 255 255 224
lime #00ff00 0 255 0
limegreen #32cd32 50 205 50
linen #faf0e6 250 240 230
magenta #ff00ff 255 0 255
maroon #800000 128 0 0
mediumaquamarine #66cdaa 102 205 170
mediumblue #0000cd 0 0 205
mediumorchid #ba55d3 186 85 211
mediumpurple #9370db 147 112 219
mediumseagreen #3cb371 60 179 113
mediumslateblue #7b68ee 123 104 238
mediumspringgreen #00fa9a 0 250 154
mediumturquoise #48d1cc 72 209 204
mediumvioletred #c71585 199 21 133
midnightblue #191970 25 25 112
mintcream #f5fffa 245 255 250
mistyrose #ffe4e1 255 228 225
moccasin #ffe4b5 255 228 181
navajowhite #ffdead 255 222 173
navy #000080 0 0 128
oldlace #fdf5e6 253 245 230
olive #808000 128 128 0
olivedrab #6b8e23 107 142 35
orange #ffa500 255 165 0
orangered #ff4500 255 69 0
orchid #da70d6 218 112 214
palegoldenrod #eee8aa 238 232 170
palegreen #98fb98 152 251 152
paleturquoise #afeeee 175 238 238
palevioletred #db7093 219 112 147
papayawhip #ffefd5 255 239 213
peachpuff #ffdab9 255 218 185
peru #cd853f 205 133 63
pink #ffc0cb 255 192 203
plum #dda0dd 221 160 221
powderblue #b0e0e6 176 224 230
purple #800080 128 0 128
rebeccapurple #663399 102 51 153
red #ff0000 255 0 0
rosybrown #bc8f8f 188 143 143
royalblue #4169e1 65 105 225
saddlebrown #8b4513 139 69 19
salmon #fa8072 250 128 114
sandybrown #f4a460 244 164 96
seagreen #2e8b57 46 139 87
seashell #fff5ee 255 245 238
sienna #a0522d 160 82 45
silver #c0c0c0 192 192 192
skyblue #87ceeb 135 206 235
slateblue #6a5acd 106 90 205
slategray #708090 112 128 144
slategrey #708090 112 128 144
snow #fffafa 255 250 250
springgreen #00ff7f 0 255 127
steelblue #4682b4 70 130 180
tan #d2b48c 210 180 140
teal #008080 0 128 128
thistle #d8bfd8 216 191 216
tomato #ff6347 255 99 71
turquoise #40e0d0 64 224 208
violet #ee82ee 238 130 238
wheat #f5deb3 245 222 179
white #ffffff 255 255 255
whitesmoke #f5f5f5 245 245 245
yellow #ffff00 255 255 0
yellowgreen #9acd32 154 205 50

HSL 颜色示例

0° Reds

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

30° Reds-Yellows (=Oranges)

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

60° Yellows

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

90° Yellow-Greens

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

120° Greens

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

150° Green-Cyans

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

180° Cyans

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

210° Cyan-Blues

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

240° blues

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

270° Blue-Magentas

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

300° Magentas

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

330° Magenta-Reds

100% 80% 60% 40% 20% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
说明

这是一个快速参考备忘单,列出了一组命名颜色及其对应的Hex/RGB数据,方便开发人员编写和阅读常用颜色。

VIP特权说明
  每日额度
游客 -
普通会员 -
黄金月卡 -
钻石季卡 -
至尊年卡 -
展开
QQ